Asrifiks Mühendislik Logo
ANASAYFA

ARITMA SİSTEMLERİ

REÇİNELER

Atık Su Filtreleme Reçineleri

Suların ve endüstriyel atık suların arıtılmasında sorpsiyon prensibine dayanarak, bir çözeltiden istenmeyen iyonların alınması veya değerli metallerin geri kazanılması amacı ile iyon değiştirici reçineler kullanılmaktadır.

Şirketimiz; Anyonik, Katyonik, Non-iyonik, Selektiv, Asit retarding (geciktirici) ve Katalitik reçineleri tedarik etmektedir.