Asrifiks Mühendislik Logo
ANASAYFA

ARITMA SİSTEMLERİ

PROSES KİMYASALLARI ve SARF MALZEMELER

Atık Su Proses Kimyasalları ve Sarf Malzemeleri

AKTİF KARBON
Suda tat, koku, renk, toksik kirleticiler ve çeşitli organik maddeleri gidermek amacıyla endüstride yaygın olarak kullanılan adsorbanların arasında yer almaktadır.

Şirketimiz başta granül ve toz olmak üzere kömür ve kokonat bazlı aktif karbon ithal ederek piyasaya sunmaktadır.

ANTİSKALANTLAR (Taş Önleyici)

Kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) ve bikarbonat (HCO3) iyonlarının reaksiyona girmesini ve membranlarda çökelti oluşumunu engelleyen antiskalantlar, suyun RO membranlara girmeden önce dozajlanması gereken bir proses kimyasalıdır.

Organik ve inorganik antiskalantlar, müşterilerimize tarafımızdan sunulmaktadır.

ORGANİK ve DOĞAL (Aljinat Bazlı) KAOGULANTLAR ve FLOKULANTLAR

Koagülantlar; kimyasal arıtma prosesinde çötürme işlemini gerçekleştiren kimyasallardır.
Flokulantlar; çöken ince boyutlu katı taneciklerin bir araya gelmesini sağlayarak, kümeleşerek çökmelerini sağlayan kimyasallardır.

POLİELEKTROLİTLER

Suda bulunan partikül, askıda katı madde ve yoğun aktif çamur gibi katı maddeleri elektriksel çekim yolu ile önce birbirine yakınlaştırma ve daha sonra kümeleştirip çökelterek sudan ayırma özelliğine sahip kimyasallardır.
Anyonik, katyonik, noniyonik ve PAC olmak üzere bu tür polielektrolitler şirketimiz tarafından piyasaya sunulmaktadır.