Asrifiks Mühendislik Logo
ANASAYFA

ARITMA SİSTEMLERİ

MEMBRAN TEKNOLOJİSİ İLE FİTRASYON

Memran Kullanarak Atık Su Filtreleme

Şirketimizin tedarik ettiği membranlar;
• MF (mikrofiltrasyon)
• UF (ultrafiltrasyon)
• NF (nanofiltrasyon)
• RO (ters osmoz)

Birçok özel uygulamalarda kullanılan membran teknolojileri gümüzde oldukça büyük bir ilerleme kaydetmiştir. AsriFiks olarak özellikle membran teknolojileri ve membrana dayalı hibrit teknolojilerde deneyimli olup, her türlü endüstriyel tesis atıkları için çözüm üretmekteyiz.

UYGULAMA ALANLARI

AsriFiks Arıtma Sistemleri olarak, ülkemizde henüz çok fazla uygulanmayan yenilikçi membran teknolojileriyle çeşitli su ve atık su arıtımı uygulamarında yer alarak farklı su kaynakları için yüksek verimli arıtma çözümleri sunmaktayız. Şirketimiz, sağladığı uygun maliyetli membran arıtım teknolojileriyle büyük bir fark yaratmaktadır.

Filtrasyon sistemleri; su içerisinde bulunan tortu, bulanıklık, renk, tat, koku, askıda katı madde, organik madde, demir-mangan ve klor giderimi işlemlerini fiziksel arıtma metoduyla gerçekleştiren sistemlerdir. Evsel, endüstriyel atıklarda, tarım ve gıda sektörü pazarlarında müşterinin taleplerine göre tasarlanan Filtreleme Sistemleri kimyasalların ve bakterilerin verdiği zararı, sertliği ve kirlenmeyi kontrol altında tutarak ekipmanı korur, servis ve enerji maliyetinin azalmasını sağlar.

Özel ihtiyaçlarınıza uygun olarak su arıtımı ve filtrasyon uygulamaları gerçekleştiren şirketimiz, temiz su teknolojileriyle bütün sektörler için ekonomik filtrasyon çözümleri sunar.