Asrifiks Mühendislik Logo
ANASAYFA

ARITMA SİSTEMLERİ

ALTERNATİF ENERJİ

Evsel Atık Arıtma

Evsel Atıklar

Her türlü evsel katı atık tehlikeli atık kömür hayvan dışkısı biyokütle arıtma çamuru ve benzeri maddelerden kalorifik içerikli sentez gazı sıvı ve katı yakıt üretim tesislerinin kurulumu, tüm yan ürünlerin alımı satımı ihracatı ve ithalatı ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer tüm uygulama alanlarında hizmet vermekteyiz.