Asrifiks Mühendislik Logo
ANASAYFA

ARITMA SİSTEMLERİ

ALTERNATİF ENERJİ

İnsinerasyon

İnsinerasyon (Atık Yakma)
Atık muamele proseslerinden biri olan insinerasyon, atığın içerisindeki organik materyalin, yüksek sıcaklık ve fazla oksijen eşliğinde yakılma işlemidir.

Tesislerde prosesler neticesinde çıkan organik materyal içerikli istenmeyen sıvı, katı ve gaz atıkların bertarafı sağlayacak reaktör taahhüdü için tarafımızdan izlenen basamaklar aşağıda sıralanmıştır.

1- Şifahi talep neticesinde tesise gidilerek atığın çıktığı prosesi ve tesis ısı merkezini kapsayan keşif yapılır.
2- Benzer prosesler ve literatür incelenerek atığın bertaraf edilmeden geri dönüşümünü sağlayabilecek sistemler araştırılır.
3- Araştırma sonucunda insinerasyon ile bertaraf sistemine karar kılınırsa, atığın içerik ve yanma analizi yapılır, yanma sıcaklığı – yanma süresi grafikleri çıkarılır ve bu verilere göre tam yanmanın sağlanacağı insineratör reaktörü dizayn edilir.
4- Tesisinize getirilip montaj edilen reaktör mevcut atık ile teste tabi tutulur. Ölçümler neticesinde uygunluk gözlendiğinde yetkili ölçüm firmaları çağırılarak gerekli izin belgelerinin alınması sağlanır.
Plastik ve Lastik Atık Yönetimi
Kompostlama prosesinde kullanılamayan, yakma prosesinde sorunlara neden olduğundan özel yakıcılar gerektiren ve deponi yöntemiyle enerjisinden faydanılmayarak gömülen plastik ve lastik atıklardan, firmamız tarafından dizayn edilip kurulmuş piroliz tesisiyle yüksek kalorifik değerli pirolitik gaz, yakıt yada kimya endüstrisinde kimyasal madde olarak kullanılabilecek piroliz sıvısı ve aktif karbon üretimi gerçekleştirilmektedir.