Asrifiks Mühendislik Logo
ANASAYFA

ARITMA SİSTEMLERİ

ATIK SU GERİ KAZANIMI

Atık Su Arıtma Sistemleri

Endüstriyel ve evsel faaliyetler sonucu oluşan atık sular, karakteristiklerine göre gerekli arıtma sistemleri kullanılarak tekrar proseslere geri kazandırılabilmektedir. Bu şekilde, işletmede kullanılan sular, daha az maliyetle, istenen kalite ve kriterlere getirilmektedir.

Atık su Geri Kazanım Sistemleri ile atık su prosese geri verildiğinden, atık suyun bertaraf maliyeti ve proseste kullanılan ham suyun maliyeti azaltılmakta; dolayısıyla sistemden çıkan atık su miktarı da azaltılmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI

Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşların üretim prosesleri sonucu oluşan atık sularını geri kazanmak veya bertaraf etmek için kurmuş olduğumuz endüstriyel atık su arıtma sistemlerimiz, sektör ve atık su karakterizasyonuna göre farklılık göstermekle birlikte, şu ana başlıklar altında toplanabilmektedir;

• Kimyasal ve/veya biyolojik endüstriyel atık su arıtma sistemleri
• Atık su geri kazanım üniteleri
• Kimyasal hazırlama ve dozajlama üniteleri
• Ağır metal giderme üniteleri
• Çamur susuzlaştırma sistemleri

Atık su Geri Kazanım Sistemlerinin yapım ve işletim aşamalarında öncelikle işletmenin ihtiyacı olan su kalitesinin en doğru biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılacak seçimler ve tasarımlar, en doğru çözümleri üretebilecek şekilde, tecrübeli mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca sistemlerin işletmeye alınması ve sonrasında sistem bakımları için deneyimli teknik ekibimiz sizlere en verimli hizmeti sunmaktadır.