Asrifiks Mühendislik Logo
ANASAYFA

ARITMA SİSTEMLERİ

ALTERNATİF ENERJİ

Gaz Atık Bertarafı

Günümüzde bir çok fabrikaya maddi yük getiren atık konusu tarafımızdan yapılan ve fabrikalara özel dizayn edilen katı, sıvı ve gaz bertaraf sistemleri sayesinde maddi yük olmaktan çıkıp üretim maliyetini düşüren sistem haline gelmektedir. Bu işlemler yapılırken hiç bir şekilde emisyon sınır değerleri açılmamaktadır.

Atık gaz bertaraf sisteminde, gaz içerisindeki VOC ve TOC değerleri %99,5 oranında , fabrikanın ihtiyacı doğrultusunda, kızgınyağ sıcak su veya buhar gibi proses için gerekli termal akışkanlar atık ısı ile üretilerek fabrika enerji sarfiyatı ciddi bir ölçüde düşürülmektedir.
Sözleşmeye binaen İstanbul Teknik Üniversitesinden alınan teknik onaylama raporlarıyla çevre izin süreleri uzatılabilmekte ve sistemin devreye alınmasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından emisyon ölçümü yapılarak sistemin çalışırlığı onaylanabilmektedir.
Sıvı Atık Bertaraf Sistemleri
Boya, tutkal, solvent ve benzeri ürünlerin üretim prosesi sırasında açığa çıkan ve bertarafa gönderilmesi zorunlu kılınan sıvı atıkların, fabrika içerisinde bertarafını sağlayan ve atık ısısının da geri kazanılarak enerji maliyetlerini düşüren sıvı atık bertaraf ünitesi, yatırım maliyetini 5-6 ay gibi kısa sürede geri ödeyen bir sistemdir.